JAGUAR R-PERFORMANCE Tour
2. října - 20. října 2013

DĚKUJEME VÁM ZA ZÁJEM O R-PERFORMANCE TOUR
VÁŠ MÍSTNÍ PARTNER ZNAČKY JAGUAR VÁS BUDE KONTAKTOVAT,
POSKYTNE VÁM DALŠÍ INFORMACE A PROVEDE VAŠI REGISTRACI.

VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI ZNAČKY JAGUAR!

První JAGUAR R-PERFORMANCE TOUR v České republice je úspěšně završena!
Už teď se s vámi prostřednictvím několika reportážních fotografií rádi podělíme o dojmy z akce a skvělou atmosféru.

Pokud se vám nepodařilo zajistit si některý z termínů a máte zájem dostávat informace o připravovaných akcích z první ruky, zanechte nám své údaje prostřednictvím formuláře. Váš kontakt zařadíme do mailingové databáze příjemců limitovaného newsletteru.

Těšíme se na setkání s vámi na příštích akcích Jaguar v České republice!

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Věnujte prosím pozornost červeně psaným komentářům.
Povinný údaj
Povinný údaj

NAJDETE NÁS NA:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY    |     OCHRANA DAT    |     PŘÍSTUPNOST


všeobecné obchodní podmínky

Webové stránky jaguar.cz provozuje společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH (dále jen Jaguar), se sídlem ve Fürbergstrasse 51, A-5020 Salzburg, Rakousko. Snahou společnosti Jaguar je zaručit správnost informací uváděných na těchto webových stránkách.

Trvale hledáme možnosti, jak zlepšovat konstrukční a výrobní specifikace našich vozidel. Proto vozy Jaguar prochází kontinuálními změnami. Přes naši snahu nabízet na webových stránkách výrobky a specifikace v nejaktuálnější podobě nelze webové stránky chápat jako na bezchybný a úplný přehled informací společnosti Jaguar. Stránky nepředstavují konkrétní nabídku na prodej určitého vozu.

Autorizovaní partneři Jaguar nejsou zástupci naší společnosti a nejsou oprávněni přijímat za ni závazky, ať už výslovným anebo tichým příslibem nebo vyobrazením určitého produktu.

Informace obsažené na webových stránkách, týkající se rychlosti anebo jízdních výkonů, nesmí být chápány jako návod k nebezpečné jízdě či překračování platných rychlostních limitů v jednotlivých zemích.

Hodnoty spotřeby byly zjištěny na základě směrnice RL/80/1268/EHS. V praxi se mohou lišit v závislosti na způsobu jízdy, silničním provozu, okolí a na stavu vozidla

COPYRIGHT

Veškerá práva vztahující se na tyto webové stránky a jejich obsah, včetně autorských práv a práv k databázím, patří společnosti Jaguar, případně byla jí postoupena na základě licenční smlouvy, nebo jsou jí užívána jiným způsobem v souladu s platnými zákony nebo na základě souhlasu vlastníka autorského práva. Texty, obrázky, grafika, loga, tlačítka, ikony, vyobrazení a jejich výběr a umístění, stejně jako jakékoliv základní zdrojové kódy a software nesmí být kopírovány, reprodukovány, uveřejňovány, stahovány, publikovány na internetu, přenášeny nebo zprostředkovávány ke komerčním anebo veřejným účelům bez předchozího souhlasu společnosti Jaguar resp. vlastníka autorských práv.

1 z 5


všeobecné obchodní podmínky

Materiály a informace zveřejněné těchto webových stránkách není dovoleno upravovat, měnit, přetvářet anebo používat pro jiné účely než pro osobní použití a v souladu se zákonem.

Společnost Jaguar si vyhrazuje právo využít materiály došlé na webové stránky, včetně zaslaných textů a obrázků, na samotných webových stránkách, v jakémkoli jiném médiu a pro reklamní účely.

Jaguar si vyhrazuje právo sledovat příspěvky na webových stránkách, provádět jejich případné úpravy anebo je označit za nevhodné a smazat.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Naší snahou je garantovat správnost, úplnost a aktuálnost informací umístěných na našich webových stránkách. Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami, které jsou platné a účinné ode dne vašeho prvního navštívení webových stránek.

Bez ohledu na vaše zákonné nároky jsou webové stránky a veškeré na nich se nacházející informace, texty, názvy, obrázky, grafiky, loga, hypertextové odkazy a ikony, stejně jako veškeré další materiály (bez omezení) připravovány bez záruky na vady a bez výslovné, byť tiché garance. Informace, specifikace a barvy uváděné na našich webových stránkách se mohou v závislosti na konkrétním trhu lišit a podléhají změnám prováděným bez předchozího ohlášení. Některá vozidla jsou zobrazena s volitelnou příplatkovou výbavou. Informace o její dostupnosti obdržíte u svého smluvního prodejce Jaguar. Negarantujeme a neslibujeme správnost resp. úplnost informací uváděných na těchto webových stránkách. Dále neručíme za nerušené a bezchybné využívání těchto webových stránek, za nepřítomnost počítačových virů na nich a za případné vady na našich webových stránkách a serverech, na kterých jsou provozovány.

2 z 5


všeobecné obchodní podmínky

Jaguar v žádném případě neodpovídá za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku využívání informací anebo výrobků obsažených resp. zobrazených na našich webových stránkách. Toto se týká i nepřímých resp. následných škod a jakýchkoliv újem vzniklých v důsledku používání resp. výpadku v průběhu používání a ztrátou dat nebo výpadkem zisku nebo ve spojení s používáním webových stránek, a to v důsledku nedodržení smluvních povinností, nedbalosti nebo jiného nepovoleného jednání. Bez ohledu na ostatní body těchto Všeobecných obchodních podmínek nepřebíráme záruku za nároky týkající se způsobu fungování anebo dostupnosti těchto webových stránek.

OCHRANNÉ ZNAČKY

Všechny názvy, obrázky a loga označená jako Jaguar jsou chráněnou značkou společnosti Jaguar. Veškeré názvy značek, produktů, služeb a firem třetích osob obsažené na těchto webových stránkách představují ochranné značky, značky služeb a obchodní názvy jejich odpovídajících vlastníků. Jaguar neudílí žádné povolení k jejich používání jiným osobám než vlastníkům. Užívání výše zmíněných názvů značek, produktů, služeb a firem třetích osob může představovat porušení práv vlastníků.

- iPod®, iPhone™ a iPod touch® jsou ochranné značky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a dalších zemích.

- Dolby® je registrovaná ochranná značka společnosti Dolby Laboratories. Používání těchto značek společností Jaguar Land Rover Austria GmbH je vázáno licenčními smlouvami.

- DTS™ je registrovaná ochranná značka společnosti der DTS Inc. Používání těchto značek společností Jaguar Land Rover Austria GmbH je vázáno licenčními smlouvami.

- Označení Bluetooth® a související loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG. Inc. Používání těchto značek společností Jaguar Land Rover Austria GmbH je vázáno licenčními smlouvami.

3 z 5


všeobecné obchodní podmínky

- BlackBerry® je ochranná značka společnosti Research in Motion Limited, registrovaná v USA. Může být přihlášena a zaregistrována i v dalších zemích.

- Audyssey MultEQ® je registrovaná ochranná značka společnosti der Audyssey Laboratories, Inc. Používání těchto značek společností Jaguar Land Rover Austria GmbH je vázáno licenčními smlouvami.

- Bi-Xenon™ je registrovaná ochranná značka společnosti Hella KgaA Hueck & Co.

- WhiteFire® je registrovaná ochranná značka společnosti Unwired Technology LLC. Používání těchto značek společností Jaguar Land Rover GmbH je vázáno licenčními smlouvami.

EXTERNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Společnost Jaguar neodpovídá za obsah publikovaný na externích webových stránkách, které odkazují na naše webové stránky, nebo jejichž odkaz je uveden na našich, a nepřebírá za ně záruku. Všechny externí webové stránky, které navštěvujete kliknutím na tyto odkazy, jsou mimo kontrolu společnosti Jaguar. Rizika spojená s návštěvou externích stránek nesete výhradně vy.

4 z 5


všeobecné obchodní podmínky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA SOFTWARE

Stahování softwaru z naší webové stránky bylo ve všech fázích její tvorby dostatečně prověřeno. Stejně jako při instalaci jakéhokoli nového softwaru vám přesto doporučujeme provést kontrolu přítomnosti virů. Dále doporučujeme zálohovat před použitím tohoto softwaru vaše aktuální data na vašem pevném disku. Společnost Jaguar nemůže převzít jakoukoliv zodpovědnost za přerušení, poškození resp. ztrátu dat na vašem datovém resp. počítačovém systému, ke kterým může dojít během použití našeho softwaru. Před instalací našeho softwaru na vašem sítovém počítači se obraťte na svého správce sítě.

SOUDNÍ PRAVOMOC

Tyto Všeobecné obchodní podmínky podléhají anglickým a velšským zákonům a na jejich základě jsou interpretovány. Spory týkající se těchto obchodních podmínek spadají výhradně do pravomoci soudů v Anglii a Walesu. V případě zjištění, že některá z těchto obchodních podmínek je protiprávní, neplatná nebo dle zákonů některé země, ve které tyto Všeobecné obchodní podmínky mají platit, jinak nevykonatelná, pak je tato podmínka vyňata ze Všeobecných obchodních podmínek, a všechny ostatní podmínky užívání a obchodní podmínky zůstávají v platnosti, závazné a vykonavatelné. Jaguar si vyhrazuje právo své obchodní podmínky kdykoliv formou on-line zveřejnění změn upravovat.

Copyright © 2013 Jaguar Land Rover Limited

5 z 5